"Водстрой ВТ" АД

Строителство, Инженеринг за техническа помощ, Проектиране, Маркетинг, Отдаване под наем на дълготрайни материални активи, Изграждане и реконструкция на Пътни обекти, ВИК Обекти, Жилищни и административни сгради, Корекции на реки, ХМС обекти, Промишлени обекти, Инфраструктурни обекти.

HomeОбектиКорекции на реки
RSS
Укрепване на дере с. Горски Сеновец
Отстраняване щети на територията на ТП ДЛС Росица, причинени от о...
Бент на р.Росица при гр.Бяла Черква
Бент на р.Росица при гр.Бяла Черква
Detail
Почистване и облицоване коритото на р. Голяма река - Стражиц
Почистване и облицоване коритото на р. Голяма река - Стражиц
Detail
Укрепване бреговете и поречието на р. Дряновска гр. Дряново
Укрепване бреговете и поречието на р. Дряновска гр. Дряново
Detail
Укрепване бреговете и поречието на р. Дряновска гр. Дряново
Укрепване бреговете и поречието на р. Дряновска гр. Дряново
Detail
Укрепване бреговете и поречието на р. Дряновска гр. Дряново
Укрепване бреговете и поречието на р. Дряновска гр. Дряново
Detail
Укрепване бреговете и поречието на р. Дряновска гр. Дряново
Укрепване бреговете и поречието на р. Дряновска гр. Дряново
Detail
Укрепване бреговете и поречието на р. Дряновска гр. Дряново
Укрепване бреговете и поречието на р. Дряновска гр. Дряново
Detail
Корекции и укрепване на дере с. Присово община В. Търново
Корекции и укрепване на дере с. Присово община В. Търново
Detail
Корекции и укрепване на дере с. Присово община В. Търново.
Корекции и укрепване на дере с. Присово община В. Търново.
Detail
Корекции и укрепване на дере с. Присово община В. Търново.
Корекции и укрепване на дере с. Присово община В. Търново.
Detail
Корекции и укрепване на дере с. Присово община В. Търново.
Корекции и укрепване на дере с. Присово община В. Търново.
Detail
Корекции и укрепване на дере с. Присово община В. Търново.
Корекции и укрепване на дере с. Присово община В. Търново.
Detail
Корекции и укрепване на дере с. Присово община В. Търново.
Корекции и укрепване на дере с. Присово община В. Търново.
Detail
Корекции и укрепване на дере с. Присово община В. Търново.
Корекции и укрепване на дере с. Присово община В. Търново.
Detail
Бент на р.Янтра при с.ДолнаСтудена
Бент на р.Янтра при с.ДолнаСтудена
Detail
Пречиствателна станция на \"Захарни заводи\" гр. Горна Оряховица
Пречиствателна станция на "Захарни заводи" гр. Горна Оряховица
Detail
Пречиствателна станция на \"Захарни заводи\" гр. Горна Оряховица
Пречиствателна станция на "Захарни заводи" гр. Горна Оряховица
Detail
Възстановяване и укрепване на р. Веселина
Възстановяване и укрепване на р. Веселина
Detail
Бент-водохващане на р.Янтра за \"Захарни заводи Г. Оряховица
Бент-водохващане на р.Янтра за "Захарни заводи Г. Оряховица
Detail
Укрепване на брегове гр. Стражица
Укрепване на брегове гр. Стражица
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery

Сертификати

Дружеството притежава:

Сертификат за "Система за Управление на Качеството" по стандарта UNE-EN ISO 9001:2008.

"Система за Управление на Качеството" по стандарта UNE-EN ISO 900...
"Система за Управление на Качеството" по стандарта UNE-EN ISO 900...

 

Сертификат по стандарта OHSAS 18001:2007.

Стандарт OHSAS 18001:2007
Стандарт OHSAS 18001:2007
Стандарт OHSAS 18001:2007
Стандарт OHSAS 18001:2007

Сертификат по стандарта EN ISO 14001:2004.

Стандарт EN ISO 14001:2004
Стандарт EN ISO 14001:2004
Стандарт EN ISO 14001:2004
Стандарт EN ISO 14001:2004

- удостоверение No I - 012557.

Удостоверения
Удостоверения

- удостоверение No I - 010701.

Удостоверение
Удостоверение

- удостоверение No II - 003315.

Удостоверения
Удостоверения

- удостоверение No III - 003785.

Удостоверения
Удостоверения

- удостоверение No IV - 006087.

Удостоверения
Удостоверения

- удостоверение No V - 008715.

Удостоверения
Удостоверения

 

- удостоверение за членство в Камарата на Строителите в България.

ISOBG

Free business joomla templates