За нас

За нас

Кои сме ние

200

Завършени проекти

100

Квалифицирани служители и работници

„ВОДСТРОЙ ВТ“ АД гр. В. Търново е регистрирано по Търговския Закон с Решение № 1860 на Великотърновски окръжен съд. Акционерно дружество с основен капитал 440 594 лева и предмет на дейност: СТРОИТЕЛСТВО,ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ, ПРОЕКТИРАНЕ, МАРКЕТИНГ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.

„ВОДСТРОЙ ВТ“ АД гр. В.Търново изгражда напоителни и отводнителни системи, корекции на реки, язовири, бентове, напоителни канали, водоснабдителни и канализационни системи, помпени станции, пречиствателни станции, жилищни блокове, банки и други.

Подмяна водопровод ул. "33 Свищовски полк" - Свищов
Присъединете се към нас, станете част от нашия екип!

Референции

Община Велико Търново

Вижте по-голям размер

Община Павликени

Вижте по-голям размер