Кариери

Кариери

30

Опит в строителството, ВиК услуги, проектиране

Защо избирате нас?

Строително дружество Водстрой ВТ АД с изпълнителен директор      инж. Любомир Шербетов е учредено през 1997 година. Основната дейност на компанията е Строителство, Инженеринг за техническа помощ, Проектиране, Маркетинг, Отдаване под наем на дълготрайни материални активи, Изграждане и реконструкция на Пътни обекти, ВиК Обекти, Жилищни и административни сгради, Корекции на реки, ХМС обекти, Промишлени обекти, Инфраструктурни обекти. Политиката на ръководния състав е насочена към постoянно обновяване на строителната механизация.

Висококлацифирани Служители

Нови Технологии

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

Възможности за професионално и кариерно развитие.