Проекти

Проекти

Вик Обекти

Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Крайбрежна, ул. Йордан Инджето, ул. Христо Ив. Войводата ул. Петър Богданов ул. Киро Тулешков, ул. 8 – ма дружина, ул. Цани Гинчев, гр.Велико Търново

 

Изграждане и реконструкция ВИК мрежи и съоръжения в с. Арбанаси

Изграждане ВИК в гр. Дряново

Реконструкция на част от водопроводната мрежа и улици в община Полски Тръмбеш

Подмяна водопровод ул. „33 Свищовски полк“ – Свищов

Пътни обекти

Възстановяване на плочест водосток над дере, подпорна стена и укрепване на път в село Дедина, община Златарица

 

Укрепване мост над река Лефеджа с. Бряговица

Укрепване на свлачище на път Кумани

Жилищни и администратвни сгради

Корекции на реки

Укрепване на дере с. Горски Сеновец

Отстраняване щети на територията на ТП ДЛС Росица, причинени от обилните валежи

Бент на р.Росица при гр.Бяла Черква

Укрепване бреговете и поречието на р. Дряновска гр. Дряново

Корекции и укрепване на дере с. Присово община В. Търново

Пречиствателна станция на „Захарни заводи“ гр. Горна Оряховица

ХМС обекти

Напоително-отводнителна система „Вардим-Караманово“

 

Промишлени обекти

Реконструкция, надграждане и частична рекултивация на съществуващото депо за неопасни отпадъци – захарни заводи гр. Г. Оряховица

LIDL – Габрово

Инфраструктурни обекти

Възстановителни на ДПП „Българка“ – Габрово

Социализация на ИАР „Античен град Никополис Ад Иструм“

Строителство, реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура в района на средновековен град и крепост „Хоталич“ – Севлиево

Биологична рекултивация в ДПП Българка – Габрово

Благоустройство ж.к. К. Фичето“ В. Търново

 

 

Реконструкция на централна градска зелена зона гр. Дряново