Сертификати

Дружеството притежава следните сертификати

Сертификат за „Система за Управление на Качеството“ по стандарта EN ISO 9001:2015.

 

Сертификат по стандарта DIN ISO 45001:2018.

 

Сертификат по стандарта EN ISO 14001:2015.

Дружеството притежава следните удостоверения