Кои сме ние

200

Завършени проекти

100

Квалифицирани служители и работници

„ВОДСТРОЙ ВТ“ АД гр. В. Търново е регистрирано по Търговския Закон с Решение № 1860 на Великотърновски окръжен съд. Акционерно дружество с предмет на дейност: СТРОИТЕЛСТВО,ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ, ПРОЕКТИРАНЕ, МАРКЕТИНГ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.

 

Присъединете се към нас, станете част от нашия екип!

„ВОДСТРОЙ ВТ“ АД гр. В.Търново изгражда напоителни и отводнителни системи, корекции на реки, язовири, бентове, напоителни канали, водоснабдителни и канализационни системи, помпени станции, пречиствателни станции, жилищни блокове, банки и други.

Подписване на договор

1 Стъпка

Работна програма

2 Стъпка

Изпълнение на качествени работи

3 Стъпка

Предаване на обекта

4 Стъпка
  Свържете се с нас!

  Офис
  • гр. Велико Търново, ул. България №25 ет.3
  Работно време
  • ПОН. – ПЕТ. 08:00 – 12:00 и 13.00 - 17.00 часа
  Допълнителна информация