background

Услуги

"ВОДСТРОЙ ВТ" АД гр. В.Търново изгражда напоителни и отводнителни системи, корекции на реки, язовири, бентове, напоителни канали, водоснабдителни и канализационни системи, помпени станции, пречиствателни станции, жилищни блокове, банки и други

background

Нашите услуги

Жилищни и администратвни сгради

Изграждане ВИК в гр. Дряново

Изграждане и реконструкция ВИК мрежи и съоръжения

Укрепване на дере с. Горски Сеновец

Изграждане канализационна мрежа по улици

Изграждане ВИК в гр. Дряново

Напоителни и отводнителни системи

Изграждане и реконструкция на Пътни обекти

Укрепване бреговете и поречието на р. Дряновска гр. Дряново

Корекции на реки

 

1. Пътни обекти

 • Реконструкции улици в гр. Велико Търново
 • Реконструкция ул. "Козлодуй" и "7 юли" (В.Търново)
 • Изграждане селскостопански път с. Черни вит
 • Рехабилитация на път Благоево - Владислав
 • Рехабилитация на път Бяла - Нова върбовка
 • Обходен път с. Поповци
 • Укрепване мост над река Лефеджа с. Бряговица
 • Укрепване на свлачище на път Кумани
 • Укрепване на свлачище на стадион Локомотив и спортна зала гр. Горна Оряховица
 • Ремонтно възстановителни укрепителни работи на път IV - Росно - Долно Шивачево

2. ВИК обекти

Дружеството разполага със собствена машина за челно заваряване на тръби от полиетилен висока плътност. С такива тръби през последните години сме изградили следните обекти:
 • Изграждане канализационна мрежа по улици гр. Златарица.
 • Подмяна водопровод по ул. "33-ти Свищовски полк" - Свищов
 • Разширяване водопроводна мрежа с. Първомайци
 • Изграждане и реконструкция ВИК мрежи и съоръжения в с. Арбанаси
 • Изграждане на канализация в квартал "Изгрев" гр. Дряново
 • Външни ВиК мрежи гр. В. Търново
 • Водоснабдяване с. Първомайци
 • Водоснабдяване гр. Златарица
 • Водоснабдяване с. Нацовци
 • Подмяна водопроводната мрежа гр. Свищов
 • Водоснабдяване с. Драгана общ. Угърчин
 • Водоснабдяване с. Българско Сливово
 • Напорен водопровод за с. Гостилица
 • Допълнително водоснабдяване с.Патреш
 • Водоснабдяване с ПС с. Горна Студена
 • Водоснабдяване група Беброво
 • Водоснабдяване група "Илаков рът"
 • Допълнително водоснабдяване с. Майско
 • Подмяна водопроводна мрежа гр. Горна Оряховица
 • Допълнително водоснабдяване с. Лесичери
 • Изграждане колектор към РПСОВ Г. Оряховица
 • Изграждане Дюкер Плиска 2 от напоителна система Виница
 • Изграждане колектор с. Камен общ. Стражица
 • Изграждане канализация гр. Д. Оряховица
 • Изграждане ПС за отпадни води гр. Д. Оряховица
 • Възстановяване канал гр. Г. Оряховица
 • Подмяна водопровод при реконструкцията на проход Хаимбоаз
 • Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа в квартал "Изгрев" гр. Дряново - Втори етап
 • Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа и канализация в завод "Велпа" гр. Стражица
 • Изграждане довеждащ водопровод и канализация магазин "Плюс" гр. Павликени
 • Реконструкция на част от водопроводната мрежа и улици в населени места на община Полски Тръмбеш

3. Жилищни и администратвни сгради

 • Ремонт сгради на ДГС в СЦДП гр. Габрово
 • Жилищна и офис сграда гр. Росраф - Германия
 • Училище и физкултурен салон гр. Тройсдорф - Германия
 • Банка "Биохим"гр. В. Търново
 • Почивна база гр. Априлци

4. Корекции на реки

 • Укрепване дере с. Горски Сеновец
 • Отстраняване щети на територията на ТП ДЛС Росица, причинени от обилните валежи
 • Язовир "Стублата"
 • Корекция на р.Янтра
 • Почистване и облицоване коритото на р. Голяма река - Стражица
 • Пречиствателна станция "Република" гр.Свищов
 • Пречиствателна станция на "Захарни заводи" гр. Горна Оряховица
 • Бент на р.Янтра при с.ДолнаСтудена
 • Бент на р.Росица при гр.Бяла Черква
 • Бент-водохващане на р.Янтра за "Захарни заводи Г. Оряховица
 • Корекция р. Ломя общ. Павликени
 • Корекция и възстановяване диги р. Осъм
 • Възстановяване диги р. Янтра при с. Раданово и гр. Д. Оряховица
 • Укрепване бреговете и поречието на р. Дряновска гр. Дряново
 • Възстановяване и укрепване на р. Веселина
 • Изпълнени дейности по укрепването на речните брегове на р. Голяма Река - Стражица
 • Корекции и укрепване на дере с. Присово община В. Търново.

5. ХМС обекти

 • Напоителна система "Карайсен"
 • Напоителна система "Росица"
 • Напоително-отводнителна система "Вардим-Караманово"
 • Реконструкция канал М1 от Напоителна система Попово

6. Промишлени обекти

 • Производствени сгради "Хайпро" гр. Павликени.
 • Изграждане на пречиствателна станция в завод "Велпа" гр. Стражица
 • Изграждане на петролна база с. Поликрайще
 • Изграждане производствени сгради и халета в "Сортови семена" гр. Свищов
 • Супермаркет "LIDL" гр. Габрово
 • Супермаркет "LIDL" гр. В. Търново
 • Супермаркет "LIDL" гр. Разград

7. Инфраструктурни обекти

 • Възстановителни дейности по реките и микротериториите на ДПП "Българка" - Габрово
 • Социализация на ИАР "Античен град Никополис Ад Иструм"
 • Строителство, реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура в района на средновековен град и крепост "Хоталич" - Севлиево
 • Биологична рекултивация в ДПП "Българка" - Габрово
 • Благоустройство ж.к. "К. Фичето" В. Търново
 • Реконструкция на централна градска зелена зона гр. Дряново