Фугорезачка CEDIMA, ЩИЛ – 3 бр.

За по-дълги периоди – по договаряне

Свържете се с нас!